Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

26 grudnia 2018 22:00 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. OC, zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych oraz OSP w Urzędzie Gminy Gaszowice ul. Rydułtowska 2 44-293 Gaszowice

Gaszowice, dnia 21.12.2018 r.

OG-K.2110.4.2018


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektora ds. OC,

zarządzania kryzysowego i spraw wojskowych oraz OSP

w Urzędzie Gminy Gaszowice

ul. Rydułtowska 2

44-293 Gaszowice

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany Pan Zbigniew Ciałoń, zamieszkały w Rybniku.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymogi formalne określone w ogłoszeniu, podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wiedzą i znajomością wymaganych przepisów prawa, udzielając prawidłowych i rzeczowych odpowiedzi.


Wójt Gminy Gaszowice

/-/ Paweł Bugdol

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie