Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

2013

  1. 26 listopada 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

    Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II

    Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II


     

    Wójt Gminy Gaszowice wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. "Budowa przedszkola w Szczerbicach - etap II"


    Termin składania ofert do dnia 17.12.2013r. do godz. (…)

    przeczytaj całość »

  2. 20 sierpnia 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

    Zaciągnięcie w roku 2013 kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów

    Zaciągnięcie w roku 2013 kredytu bankowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów


      Przedmiotem zamówienia jest zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie 538 907,16 na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów.


    Termin składania ofert do dnia 02.09.2013r. do godz. (…)

    przeczytaj całość »

  3. 11 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 6 załączników 6

    Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej

    Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie członków ochotniczej straży pożarnej


     

    Nazwa zadania:

    Kompleksowe ubezpieczenia majątkowe wraz z odpowiedzialnością cywilną, ubezpieczenia komunikacyjne i ubezpieczenie (…)

    przeczytaj całość »

  4. 8 marca 2013 | wersja 1 | Ten dokument ma 11 załączników 11

    Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice

    Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gaszowice


     
    OGŁOSZENIE
     o wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego
    Wartość zamówienia przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
    art. 11 ust. 8 ustawy PZP


    przeczytaj całość »

Poprzednia    1 2     NastępnaNastępna

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie