Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

7 czerwca 2017 10:04 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

OBWIESZCZENIE w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023

Gaszowice, dnia 17.05.2017 r.

OŚ.041.2.2016

OBWIESZCZENIE

w sprawie rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023

Wójt Gminy Gaszowice działając na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy GaszowiceNR W.0050.79.2017 z dnia 15 maja 2017 r. zawiadamia o rozpoczęciu i zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023

§1

Przedmiot, czas prowadzenia oraz cel konsultacji społecznych

1.Przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023 w okresie od 17.05.2017 r. do 01.06.2017 r.

2.Przedmiotem konsultacji jest projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023.

3.Celem konsultacji jest poznanie potrzeb i oczekiwań interesariuszy oraz dążenie do spójności planowanych działań z tymi potrzebami i oczekiwaniami, zbieranie uwag, opinii i propozycji dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023.

§2

Zasięg terytorialny

1.Konsultacje społeczne prowadzone są na terenie Gminy Gaszowice.

2.Konsultacjami społecznymi objęci są wszyscy interesariusze rewitalizacji.

§3

Formy prowadzenia konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Gaszowice na lata 2017-2023 prowadzone będą w następujących formach:

1)zbierania uwag i/lub propozycji w wersji ustnej, papierowej lub elektronicznej za pomocą specjalnego formularza konsultacyjnego od 17 maja 2017 r. do 1 czerwca 2017r.

Wypełnione formularze można dostarczyć:

a)drogą elektroniczną na adres: rozwoj@gaszowice.pl,

b)drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

c)bezpośrednio do pokoju nr 03 w Urzędzie Gminy w Gaszowicach w godzinach pracy Urzędu

Projekt dokumentu wraz z formularzami konsultacyjnymi do pobrania dostępne są:

w Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.gaszowice.pl/)

na stronie internetowej Gminy Gaszowice (http://gaszowice.pl/)

w Urzędzie Gminy w Gaszowicach w pokoju nr 03 w godzinach pracy Urzędu.

2)spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, podczas którego zbierane będą uwagi w formie ustnej w dniu 01.06.2017 r. o godz. 16:00 w Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice

3)Zbieranie uwag ustnych w budynku Urzędu Gminy Gaszowice, ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice w pokoju nr 03 w godzinach pracy Urzędu.

§4

Nie będą rozpatrywane uwagi i/lub propozycje:

z datą wpływu przed 17 maja 2017 r. oraz po 1 czerwca 2017 r.

niepodpisane

przesłane w innej formie niż na formularzach konsultacyjnych

§5

Informacja o wynikach z przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona w terminie 7 dni po ich zakończeniu w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Gaszowice oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Gaszowicach.

/-/ Wójt Gminy

Paweł Bugdol

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie