Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

30 maja 2019 15:05 | wersja 2 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

Wykaz osób prawnych i fizycznych którym udzielono ulg, odroczeń umorzeń lub pomocy publicznej

Zarządzenie Wójta Gminy Gaszowice w sprawie wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia w 2018 r.; oraz wykazu osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 r.

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie