Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 lipca 2019 17:57 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 22.07.2019 r.

Gaszowice, dnia 17.07.2019 r.

BR.0002.7.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice, działając na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506),na wniosek Wójta Gminy Gaszowice, zwołuje na dzień 22.07.2019 r. o godz. 15:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2019 rok i na lata następne.
  5. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie