Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

17 kwietnia 2019 10:32 | wersja 1 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 25.04.2019 r.

Gaszowice, dnia 17.04.2019 r.

BR.0002.4.2019

ZAWIADOMIENIE

Przewodniczący Rady Gminy Gaszowice działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zwołuje na dzień 25.04.2019 r. o godz. 16:00 sesję Rady Gminy Gaszowice w sali budynku administracyjno-biurowego w Gaszowicach, przy ulicy Rydułtowskiej 1.

Porządek obrad:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Przedstawienie porządku obrad.

3.Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 marca 2019 r.

4.Sprawozdanie z prac Wójta realizowanych w okresie międzysesyjnym.

5.Sprawozdanie z prac Komisji Rady Gminy Gaszowice w okresie międzysesyjnym.

6.Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok dla Gminy Gaszowice.

7.Informacja na temat porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gaszowice.

8.Działalność Straży Gminnej.

9.Rozpatrzenie projektów uchwał i ich podjęcie:


a) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawki opłaty targowej w

Gminie Gaszowice oraz zarządzenia jej poboru przez inkasentów, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso w 2019 roku, z późn.zm.;

b) podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości,

rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso;

c) podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2019 rok;

d) podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2019

i na lata następne.

10. Wolne wnioski i informacje.

11. Zamknięcie obrad.


Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – pracodawca, obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.


Przewodniczący Rady

Gminy Gaszowice

mgr Krzysztof Lorek

Pliki do pobrania

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie