Zawiadomienie o terminie i porządku obrad sesji w dniu 26.05.2022 r.


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
142KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Projekty Uchwał

18‑05‑2022 18:25:13
Dokumenty:
Plik pdf projekt uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty i ustalenia stawki za pojemnik lub worek o określonej pojemności
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
177KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gaszowice ... za I półrocze roku budżetowego.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
202KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Gaszowice za 2021 rok.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
176KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Gaszowice.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
169KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym nieruchomości położonej w miejscowości Szczerbice.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
160KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz uchwalenia Regulaminu ....pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
250KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gaszowice za 2021 rok.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
172KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład Aglomeracji Rybnik.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
232KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,6MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i na lata następne.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
20MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zabudowanych ... kompostujących bioodpady.pdf
18‑05‑2022 18:26:01
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Ryszard Popardowski , w dniu:  18‑05‑2022 18:22:47
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ryszard Popardowski , w dniu:  18‑05‑2022 18:22:47
Data ostatniej aktualizacji:
18‑05‑2022 18:28:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie