Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego


Na podstawie art. 10g  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju,   oraz na podstawie art. 29, art. 39, art.  40  i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zapraszam do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania uwag do projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 opracowywany jest przez Gminę i Miasto Czerwionka-Leszczyny, Gminę Gaszowice, Gminę Jejkowice, Gminę Lyski, Gminę Świerklany przy udziale Powiatu Rybnickiego na podstawie porozumienia z dnia 9 czerwca 2021 r. w sprawie określenia zasad współpracy przy opracowaniu, realizacji i wdrażaniu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz z aneksem nr 1.

Do udziału w procesie konsultacji projektu Strategii zapraszam wszystkich zainteresowanych, w tym mieszkańców Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Gminy Gaszowice, Gminy Jejkowice, Gminy Lyski, Gminy Świerklany oraz partnerów społecznych i gospodarczych.

Projekt Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin Powiatu Rybnickiego na lata 2021-2030 wraz  z prognozą oddziaływania na środowisko oraz inną dokumentacją sprawy będą udostępnione  w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, w serwisie informacyjnym Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny www.czerwionka-leszczyny.pl oraz w wersji papierowej w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych al. Św. Barbary 6, 44-230 Czerwionka-Leszczyny.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać uwagi w terminie
od 22.06.2022 r. do 5.08.2022r.

W powyższym terminie wszelkie uwagi i wnioski należy zgłaszać na formularzu zamieszczonym na stronie internetowej www.czerwionka-leszczyny.pl pisemnie na adres:

Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych

ul. Parkowa 9

44-230 Czerwionka-Leszczyny

elektronicznie na adres: strategia@czerwionka-leszczyny.pl, lub ustnie w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, Wydział Programowania i Funduszy Zewnętrznych w godzinach pracy Urzędu.

Informuję, że planowane jest otwarte spotkanie konsultacyjne zorganizowane poprzez platformę  elektroniczną. Spotkanie odbędzie się w dniu 30.06.2022r. o godz. 17.00. Link do spotkania dostępny będzie na stronie www.czerwionka-leszczyny.pl.  

Po zakończeniu konsultacji sporządzone zostanie sprawozdanie z ich przebiegu i wyników, zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag. Sprawozdanie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Urzędu www.czerwionka-leszczyny.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Pliki do pobrania

20‑06‑2022 13:28:06
Dokumenty:
Plik xlsx formularz zgłaszania uwag.xlsx
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Rozmiar:
10KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf ogłoszenie o konsultacjach.pdf
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia sanitarna 08 02 2022.pdf
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
679KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Opinia sanitarna 16 02 2022.pdf
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
980KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Prognoza strategia rybnicki, 27_05_2022.pdf
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
7,7MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf projekt strategii wersja do konsultacj zewnętrznych.pdf
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf RDOŚ - zakres prognozy.pdf
20‑06‑2022 13:28:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
635KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  20‑06‑2022 13:27:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  20‑06‑2022 13:27:22
Data ostatniej aktualizacji:
20‑06‑2022 13:29:19
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie