Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 20 kwietnia 2018 11:02 | wersja 1 | Ten dokument ma 2 załączniki 2

  Ogłoszenie

  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

  Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji społecznych

  Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Regulaminu naboru wniosków i realizacji projektu – „Gminy z dobrą energią” – wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego< (…)

  przeczytaj całość »

 2. 12 kwietnia 2018 07:22 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.259.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.259.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu udzielania oraz rozliczania dotacji celowej udzielanej osobom fizycznym ze środków budżetu Gminy Gaszowice, w tym pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia i naruszania wymogów korzystania ze środowiska

  przeczytaj całość »

 3. 12 kwietnia 2018 07:21 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.258.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaszowice

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.258.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gaszowice

  przeczytaj całość »

 4. 12 kwietnia 2018 07:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.257.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.257.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny

  przeczytaj całość »

 5. 12 kwietnia 2018 07:20 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Uchwała

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.256.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  UCHWAŁA NR OG-BR.0007.42.256.2018 RADY GMINY GASZOWICE z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Gaszowice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie