Biuletyn Informacji Publicznej

Menu główne

Zawartość podstrony

Najnowsze w BIPie | Najpopularniejsze

 1. 21 lutego 2017 09:17 | wersja 1 | Ten dokument ma 1 załącznik 1

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  Zawiadomienie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  Zawiadomienie o przekazaniu skargi na bezczynność GDOŚ do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie rozpatrzenia wniosku o wstrzymanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji RDOŚ w Katowicach określającej środowiskowe (…)

  przeczytaj całość »

 2. 2 lutego 2017 10:07 | wersja 2 | Ten dokument ma 4 załączniki 4

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

  Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017

  Wójt Gminy Gaszowice z dniem dzisiejszym ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2017.
  Szczegóły dotyczące zasad konkursu oraz wzór (…)

  przeczytaj całość »

 3. 2 lutego 2017 10:04 | wersja 1 | Ten dokument ma 0 załączników 0

  Ogłoszenie

  Podstawowa kwota dotacji

  Podstawowa kwota dotacji

  Informacja o wysokości podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art.78b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty oraz o statystycznej liczbie dzieci/uczniów/wychowanków uczestników zajęć rewalidacyjno (…)

  przeczytaj całość »

Biuletyn Informacji Publicznej — Urząd Gminy Gaszowice

Logowanie