OBWIESZCZENIE OŚ.6220.2.2021


Gaszowice, dnia 04.02.2022 r.

OŚ.6220.2.2021

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 38 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

podaje do publicznej wiadomości

 

 o informację o wydaniu w dniu 04.02.2022 decyzji znak OŚ.6220.2.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągu tłocznego z przepompownią ścieków sanitarnych w Czernicy w rejonie ulic Wolności, Powstańców i Młyńskiej oraz w Rydułtowach ul. Barcioka”.

Ponadto informuję, iż treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 32/4327151.

 

W dniu 4 lutego 2022 roku treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaszowice na okres 14 dni.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
248KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Stanisław Hanzel
email: informatyk@gaszowice.pl tel.:324327164 fax: admin
, w dniu:  04‑02‑2022 20:35:36
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Stanisław Hanzel
email: informatyk@gaszowice.pl tel.:324327164 fax: admin
, w dniu:  04‑02‑2022 20:35:36
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2022 20:43:31
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive