Obwieszczenie OŚ.6220.2.2020


Gaszowice, dnia 18.03.2022 r.

OŚ.6220.2.2020

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Działając na podstawie art. 38 i art.85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.), Wójt Gminy Gaszowice

podaje do publicznej wiadomości

 

o informację o wydaniu w dniu 18.03.2022 decyzji znak OŚ.6220.2.2020 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Regulacja rzeki Nacyny na odcinku od ul. Gen. Maczka w Rydułtowach do wlotu potoku Niedobczyckiego w Rybniku”.

Ponadto informuję, iż treścią ww. decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym opinią Dyrektora Zarządu Zlewni w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach, a także opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Gaszowice w godzinach od 7.00 do 13.00, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr 32/4327151.

 

W dniu 18 marca 2022 roku treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Gaszowice na okres 14 dni.

 

Z up. Wójta Gminy

 

Sekretarz Grażyna Pierchała

 

Plik pdf Decyzja
18‑03‑2022 11:16:55
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  18‑03‑2022 11:15:20
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Ruczyński
email: rozwoj@gaszowice.pl tel.:324327155
, w dniu:  18‑03‑2022 11:15:20
Data ostatniej aktualizacji:
18‑03‑2022 11:17:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive